Arbenigwyr mewn Systemau Dŵr Glân a Brwnt a Thrydan Amaethyddol

Gwasanaethau

Gall Aquafix gynnig y gwasanaethau canlynol:
Plymio a Dod o Hyd i Ffynonellau Dŵr Tanddaearol
Systemau Tyllau Turio a Golchi Cyflawn
Systemau Adfer Dŵr Cyflawn
Gwasanaethau Trin Dŵr
Cyflenwadau Dŵr Preifat
Adnewyddu ac Atgyweirio Pympiau Dŵr
Cyflenwi Rhannau a Phympiau yn Uniongyrchol
Gwaith Gosod Trydanol
Galwadau brys 24/7
Beth bynnag y mae arnoch ei angen, rydym yn sicr y gallwn gynnig ateb addas.

Gwasanaeth ymateb i alwadau 24/7

Ydy, mae hynny'n gywir. Gall Aquafix warantu bod yna beiriannydd ar ben arall y llinell ffôn, a hynny 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. Ni allwn warantu bob amser pa mor gyflym y byddwn yn cyrraedd, ond rydym yn ymdrechu bob tro i gael un o'n peirianwyr teithiol i ymateb i'ch sefyllfa frys cyn gynted ag y gall. Galwadau brys yw ein blaenoriaeth bob amser. Os bydd eich pwmp yn ddiffygiol, bydd ein tîm ymateb cyflym yn tynnu'r pwmp tanddwr ar fyrder ac yn sicrhau bod eich twll turio ar waith unwaith eto heb fawr ddim amser segur.
Codir tâl am amser teithio a milltiredd y peirianwyr.

Gwasanaeth Danfon Rhannau

Yma yn Aquafix cedwir amrywiaeth eang o bympiau a rhannau mewn stoc, ac maent ar gael trwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn achos argyfwng. Mae'r stoc yn cynnwys bylbiau a hidlyddion uwchfioled, llewys cwarts, cetris hidlo, cyfryngau hidlo, pympiau atgyfnerthu, meddalyddion dŵr, pympiau ar gyfer tyllau turio, ac ystod eang o gyfarpar a darnau sbâr eraill ar gyfer eich cyflenwad dŵr preifat.
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth danfon ar gyfer unrhyw rannau neu ddefnyddiau y gallai fod arnoch eu hangen, a hynny cyn gynted â phosibl.
Aquafix

Cysylltwch â ni

Rhif Ffôn Symudol: 07814 027045
Rhif Ffôn Symudol: 07976 467 472
Website by w3designs.co.uk
menu-circle