Arbenigwyr mewn Systemau Dŵr Glân a Brwnt a Thrydan Amaethyddol

Cwrdd â'r tîm

Gareth Morris BSc (Anrh) – Cyfarwyddwr a Pheiriannydd

Cymhwysodd Gareth yn 2004 gyda gradd 2:1 mewn Peirianneg Amaethyddol ym Mhrifysgol Harper Adams yn Swydd Amwythig. Mae gan Gareth dros 16 mlynedd o brofiad yn arbenigo yn y diwydiant dŵr. Mae Gareth hefyd yn beiriannydd trydanol sydd wedi cymhwyso'n llawn.

Meredith Morris BSc (Anrh) – Cyfarwyddwr a Pheiriannydd

Cymhwysodd Meredith yn 2005 gyda gradd 2:1 mewn Peirianneg Amaethyddol ym Mhrifysgol Harper Adams yn Swydd Amwythig. Ymunodd Meredith ag Aquafix yn 2010.
Mae Gareth a Meredith yn hapus i gynnig eu cyngor a'u gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.
Aquafix

Cysylltwch â ni

Rhif Ffôn Symudol: 07814 027045
Rhif Ffôn Symudol: 07976 467 472
Website by w3designs.co.uk
menu-circle